Národní stálá konference o bezpečnosti

NSKB je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem, jehož cílem je vytvářet nezávislé a odborné prostředí pro diskuzi o bezpečnostních a strategických politikách.

Spolek je platformou pro komerční bezpečnostní sektor, státní složky a zákonodárné iniciativy, technologické i vývojářské subjekty s cílem zvýšit připravenost země na bezpečnostní hrozby.

Spolek hospodaří s prostředky získanými z darů od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

Naše vize

Základními cíli spolku a předmětem jeho činnosti jsou:

Martin Lank

Prezident

Bývalý člen bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny, specialista na komerční bezpečnost se zkušenostmi nejen ze zákonodárného procesu, ale i aplikovaného bezpečnostního managementu. Zastupuje NSKB v několika sdruženích (např. NSBS), kde sdílí své zkušenosti a participuje na kultivaci bezpečnosti v ČR. Je členem mezinárodního sdružení ASIS a v současnosti pracuje na pozici bezpečnostního ředitele nadnárodní společnosti.

Představení členů

Vadim Petrov

Viceprezident

V devadesátých letech aktivně působil zejména při budování nových zpravodajských služeb ČR, jejich tréninku a nastavení způsobu nové práce. Dále pak na mnoha dalších bezpečnostních pozicích při Úřadu vlády ČR, Absolvoval zpravodajský výcvik od MI5 a v bezpečnosti zůstal i po roce 2000. Nyní se věnuje krom jiného vzdělávání bezpečnostních manažerů, výzkumu dezinformací, příčinám a důsledkům hybridní války. Je zvoleným radním v RRTV a pracuje jako konzultant pro korporátní klientelu.